سلام

بالأخره یه جایی خراب‌تر از این خراب‌آباد نفسانی درست کردم؛
یه خرابه درست و حسابی.

حلال کنید.

یا علی مدد